Önemli Duyuru

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 03 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Buna göre, Tüzel Kişiler veya maden arama ya da işletmecilerin yürürlükteki Maden Kanununa göre Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM’e) verilmesi gereken her çeşit rapor, proje ve diğer teknik belgelerin hazırlanarak sunulması Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler’in kontrolünde ve sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle maden ruhsat sahiplerinin Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler ile sözleşme yapması ya da kendilerinin Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik kurması zorunlu hale gelmiştir. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler’de çalışacak zorunlu personel için de sektöründe tecrübeli olma koşulu getirilmiştir.

Firmamız sektörde 30 yıl tecrübeli kurucuları ve tecrübeli diğer çalışanları ile birlikte sizlere bu hizmeti en iyi şekilde vermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda firmamız “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanması zorunluluğu 01/01/2017 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihe kadar söz konusu işlemlere başlanması gerekmekte olduğunu hatırlatır; bu konuda firmamız ile iletişime geçmenizden mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Duyurular & Haberler

18.02.2015 tarihinde yayınlanan 6592 sayılı kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır. Yeni kanun için tıklayınız.


Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği hazırlık çalışmaları devam etmektedir.


Tehlikeli atık beyanlarının Mart ayı sonuna kadar Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.
İletişim
Ankatek Çevre Madencilik Mühendislik Müş. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Bahçelievler Mah. 52. Sokak
(Eski 6. Sokak) No: 15/4 Çankaya/ANKARA

Tel : +90 312 223 36 00
Fax : +90 312 223 31 32
info@ankatekmuhendislik.com.tr